SVĚTLO DO VÝŠIN, další obraz z kolekce "Postaven na skále"

03.04.2014 22:43

"Přináší se snad lampa, aby ji postavili pod vědro nebo pod postel? Nemá se postavit na svícen? Není totiž nic skrytého, co by nemělo být zjeveno, ani nic tak utajeného, aby to nevyšlo najevo."

Obraz má rozměr 62 cm x 105 cm a je z vlastnoručně vytěženého pískovce :-).